Blog

Server Hosting – Τα Data Centers είναι για όλες τις επιχειρήσεις

Για την καθημερινή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης απαιτούνται αρκετές εφαρμογές και εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά ποικίλουν αναλόγως τον κλάδο, αλλά αυτό που ισχύει για κάθε επιχείρηση είναι ότι τα δεδομένα της, αποτελούν την περιουσία της. Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Όπως και οι εφαρμογές πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της επιχείρησης με ασφάλεια και σταθερότητα. Η φιλοξενία των servers εντός ενός data center (server hosting) σας διασφαλίζει τα ανωτέρω.

Cloud VS Ιδιόκτητη υποδομή (servers)

Οι εφαρμογές της επιχείρησης σας, καθώς και το σημείο αποθήκευσης των δεδομένων, μπορούν να λειτουργούν είτε σε ιδιόκτητες υποδομές είτε να λαμβάνονται ως cloud υπηρεσία. Παρ’ ότι υπάρχουν πολλαπλά οφέλη στις cloud υπηρεσίες, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η λειτουργία των εφαρμογών της επιχείρησης και η τήρηση των δεδομένων σε ιδιόκτητους διακομιστές (servers) είναι απαραίτητη. Πλέον λόγω virtualization, η ιδιόκτητη υποδομή τείνει να μειωθεί σημαντικά σε μέγεθος και πλήθος εξοπλισμού hardware. Η μέση μικρομεσαία επιχείρηση υλοποιεί λύσεις ιδιόκτητης υποδομής ως τον κεντρικό της κόμβο, ενώ τηρεί αντίγραφα ασφαλείας σε δευτερεύουσα υποδομή εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων της.

Ιδιόκτητο Computer Room VS Υπηρεσία εντός Data Center

Η ραγδαία αύξηση των δεδομένων της επιχείρησης σας εντός των επόμενων ετών, καθώς και η υιοθέτηση νέων εργαλείων, κάνουν την κατασκευή computer room εντός των εγκαταστάσεων σας μη συμφέρουσα. Αντιθέτως εάν εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σας εντός ενός υψηλών προδιαγραφών (Tier 3 ή Tier 4) datacenter, το οποίο θα είναι κοντά στα γραφεία σας, θα αποκτήσετε πολλαπλά οφέλη:

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης και ασφάλειας

Η φυσική πρόσβαση στο data center ελέγχεται και καταγράφεται σε 24×7 βάση, κάτι που δεν συμβαίνει στην πλειοψηφία των εταιρικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα οι διαδικασίες πρόσβασης στον εξοπλισμό (servers) είναι πολύ αυστηρές, ώστε μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό να φτάσει εκεί. Για τη δικτυακή ασφάλεια, εκμεταλλεύεστε τη μεγάλου κόστους enterprise grade υποδομή και συνδεσιμότητα (firewalls/IDS & IPS, VPN κ.α.), την οποία δεν συμφέρει να αγοράσετε για τις δικές σας ανάγκες μόνο.

CAPEXvsOPEX

Δε χρειάζεται να επενδύσετε ένα σημαντικό ποσό ώστε να κατασκευαστεί το computer room σας, και στην συνέχεια να συντηρηθεί. Επιπρόσθετα δε θα επενδύσετε εκ νέου για την επέκταση του (εφόσον διαθέτετε επιπλέον χώρο στα γραφεία σας). Εντός του datacenter με την υπηρεσία server hosting, λαμβάνετε το χώρο που χρειάζεστε. Αλλά μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λάβετε μεγαλύτερο όσο μεγαλώνει η επιχείρηση σας.

Tier 1 vs Tier3/4

Σε περίπτωση που κατασκευάσετε computer room αυτό συνήθως θα εμπίπτει στο πρότυπο TIA Tier 1. Για να κατασκευάσετε computer room με εφεδρεία του προτύπου Tier 3, θα δαπανήσετε μεγάλα ποσά. Αντιθέτως όταν χρησιμοποιείτε τις υποδομές του neutral datacenter Tier 3/4, πληρώνετε ένα μικρό μηνιαίο ποσό ώστε να λειτουργήσει ο εξοπλισμός σας στις βέλτιστες συνθήκες ενός data room.

Μεγαλύτερο bandwidth για πρόσβαση στο Internet

Σε περίπτωση που ο κύριος κόμβος σας είναι στα γραφεία σας, τότε γραμμή επαρκούς χωρητικότητας για πρόσβαση στο Internet, θα είναι σημαντικά ακριβότερη από ότι εντός του datacenter. Ενδεικτικά για γραμμή συμμετρική 100Mbps, το μηνιαίο κόστος για να τη λάβετε στα γραφεία σας είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερο.

Αμεσότερη τεχνική υποστήριξη

Εάν ο κόμβος σας είναι στα γραφεία σας, σε περίπτωση βλάβης εκτός εργάσιμου ωραρίου ή αργιών, θα πρέπει να μεταβεί το προσωπικό σας ή των συνεργατών σας εκτάκτως. Αντιθέτως εάν ο εξοπλισμός σας είναι εντός του data center, θα ενημερώσετε και θα αναλάβουν την επιδιόρθωση της βλάβης οι καταρτισμένοι μηχανικοί βάρδιας του κέντρου. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας των εφαρμογών και των δεδομένων σας.  Επιπρόσθετα οι τεχνικοί σας διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στον εξοπλισμό σας σε 24×7 βάση.

Δυνατότητα διασύνδεσης με συνεργάτες

Όσο αυξάνετε τις δραστηριότητες σας, τόσο χρειάζεστε επιπρόσθετα εργαλεία και άμεση επικοινωνία με άλλες εταιρείες. Πλέον μπορείτε με ελάχιστο κόστος να διασυνδέσετε την υποδομή σας με όποια άλλη εταιρεία επιθυμείτε εντός data center. Το προαναφερθέν δεν είναι εφικτό με αντίστοιχο κόστος, εάν τηρείτε τον εξοπλισμό σας εντός του γραφείου σας.

Υπηρεσία Server Hosting

Η επιχείρηση σας μπορεί να λειτουργεί με έναν ή περισσότερους servers. Ανεξαρτήτως αριθμού hardware, η Atrotech σας δίνει τη δυνατότητα για φιλοξενία εντός των ασφαλέστερων και κεντρικότερων data centers της Αττικής. Με την υπηρεσία server hosting λαμβάνετε:

Server Hosting Data Room
  • Χώρο εντός Rack Cabinets της Atrotech. Ειδικά διαμορφωμένα για server hosting, τα οποία είναι μέσα σε datacenters με τις αυστηρότερες διαδικασίες φυσικής πρόσβασης (AIA Data Center).
  • Cyber security με προστασία από επιθέσεις και κακόβουλες ενέργειες. Η υπηρεσία αυτή και η παράλληλη χρήση VPN συνδεσιμότητας, είναι προαπαιτούμενα του γενικού κανονισμού προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
  • Διπλή παροχή ρεύματος, για εφεδρεία της τροφοδοσίας στον εξοπλισμό σας. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφετε την πιθανότητα downtime
  • Internet access έως 100Mbps συμμετρικής χωρητικότητας (Low latency connectivity)
  • Πολλαπλές static IPv4 διευθύνσεις, αναλόγως με τις ανάγκες σας
  • Τεχνική υποστήριξη σε 24χ7/365 βάση, με άμεση ανταπόκριση από την ειδοποίησή σας
  • Μεταφορά του εξοπλισμού σας από υφιστάμενο σημείο λειτουργίας και εγκατάσταση εντός του data center

Όλα τα ανωτέρω τα λαμβάνετε με ένα μικρό χαμηλό μηναίο κόστος. Αυτό συμβαδίζει με τις πραγματικές σας ανάγκες για τη φιλοξενία της υποδομής σας.

Εσείς απλά μας φέρνετε τον εξοπλισμό σας και εμείς αναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα. Μάθετε περισσότερα για τις υποδομές και το δίκτυο της Atrotech.