ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΣ

Managed Services

Εάν δεν διαθέτετε ΙΤ ομάδα ή αυτή έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, η ATROTECH παρέχει managed υπηρεσία. Η υπηρεσία αφορά ολοκληρωμένη διαχείριση του εξοπλισμού σας. Ενδεικτικά περιλαμβάνει επίπεδα hypervisor, λειτουργικού και λογισμικού. Επιπρόσθετα η ανάγκη για αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των συστημάτων σας, επιβάλλει την συνεχή παρακολούθηση τους. Όπως επίσης και ο αυξανόμενος ρυθμός κακόβουλων ενεργειών, επιβάλλει την διενέργεια αναβαθμίσεων στο λογισμικό και λειτουργικό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αποτελέσει ευάλωτο σημείο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Η ATROTECH διαθέτει τεχνική ομάδα που στην πλειοψηφία της είναι senior μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία στις ΙCΤ υποδομές. Μέσω του Operation and Support Center της μπορεί να πραγματοποιήσει το management των υποδομών σας.

Managed Service

Η managed υπηρεσία ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δε διαθέτουν κατάλληλα καταρτισμένο ΙΤ προσωπικό. Επίσης ταιριάζει και σε αυτές που ο φόρτος εργασίας του ΙΤ προσωπικού δεν επιτρέπει το αποτελεσματικό management των υποδομών (outsource).

Infrastructure management

Το management των υποδομών σας αφορά τα παρακάτω ανεξαρτήτως λειτουργικού και πλατφόρμας:

 • Physical servers
 • Cloud servers/VPS
 • Workstations (Desktops & laptops)
 • Virtualization clusters
Backup features

Αναλυτικότερα με την managed υπηρεσία της ATROTECH μπορείτε να καλύψετε μέρος ή ολόκληρη τη διαχείριση της υποδομής σας. Πρακτικά η ATROTECH μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση ορισμένων tasks ή την πλήρη διαχείριση (outsource). Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί ενδεικτικά να σας καλύψει σε:

 • Αρχική παραμετροποίηση για νέα εγκατάσταση λογισμικού στον εξοπλισμό
 • Παραμετροποίηση των εφαρμογών βάσει σχετικών οδηγιών
 • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού και λογισμικού
 • Έγκαιρη πραγματοποίηση των αναβαθμίσεων ( OS & software updates/security patches)
 • Διαχείριση alerts
 • Δημιουργία software/hardware inventory για την βέλτιστη παρακολούθηση
 • Έλεγχος της υγείας των σκληρών δίσκων σας (Disk health monitoring)

Καινοτόμο Fail-Safe Patching

Η υπηρεσία που αφορά patch management περιλαμβάνει και τη λειτουργία fail-safe patching. Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εγκατάσταση, υπάρχει δυνατότητα για επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιστρέφουμε στο σημείο ακριβώς πριν την έναρξη της εργασίας. Συπεπώς επιτρέπει την ασφαλή υλοποίηση patching χωρίς καθόλου προβλήματα και κατ’ επέκταση ανεπιθύμητο downtime.

Η υπηρεσία παρέχεται με SLA σχετικά με την υλοποίηση των updates/patches αλλά και τη διαχείριση τυχόν alerts σε πρώτο επίπεδο. Το SLA αφορά τη διασφάλιση του χρόνου απόκρισης και ολοκλήρωσης των ενεργειών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.