Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Secure services Always Available

Η Atrotech ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών στους χώρους των τηλεπικοινωνιών, των data centers και του cloud, με στόχο να φέρει ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα σας επιτρέψουν να επεκτείνετε την επιχείρηση σας με σταθερότητα, απασχολώντας το προσωπικό σας αποκλειστικά για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας.

 

Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών μας, η οποία μεταφράζεται σε περισσότερα από 20 χρόνια στα carrier-neutral data centers και περισσότερα από 30 χρόνια στις τηλεπικοινωνίες , επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρηση σας. Η επιλογή των υποδομών της Atrotech, πραγματοποιήθηκε σε δοκιμασμένες τεχνολογίες, οι οποίες προσφέρουν την απαιτούμενη σταθερότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή, τις υπηρεσίες σας πάντα διαθέσιμες και να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών τεχνολογίας.
Στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να ταιριάξουν στις ανάγκες σας και όχι το αντίστροφο.

Η τεχνική ομάδα της Atrotech φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις από οργανισμούς όπως η CISCO, VMware, Acronis και Microsoft, με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη της λύσης και προσωποποιημένη υποστήριξη της επιχείρησης σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας εργάζονται σε 24×7/365 ώστε να λειτουργούν αδιάλειπτα οι Enterprise Grade υποδομές μας και το δίκτυο μας.

Ομάδα με πολυετή εμπειρία

Η ομάδα μας απαρτίζεται από τους πρωτοπόρους στα datacenters στην Ελλάδα ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες, το cloud και security.

Τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου

Η τεχνική ομάδα μας απαρτίζεται από senior μηχανικούς που μπορούν να επιλύσουν αποτελεσματικά και γρήγορα οποιοδήποτε ζήτημα.

Παροχή ολοκληρωμένων secure λύσεων

Η ευρεία γκάμα των υπηρεσιών μας επιτρέπει την σφαιρική και ασφαλή κάλυψη της λειτουργίας σας με εργαλεία νέας γενιάς.

Λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης

Το portfolio υπηρεσιών και το know-how μας, επιτρέπουν την σχεδίαση κατάλληλων λύσεων για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.