ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες τεχνολογίας με βάση
τις ανάγκες της επιχείρησης σας

Ο δρόμος για το ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε σύγχρονης επιχείρησης, επιτάσσει έναν συνδυασμό επαγγελματικών λύσεων και εργαλείων ως υπηρεσία.

Server Colocation
Rack & IP

Ολοκληρωμένη υπηρεσία φιλοξενίας IT εξοπλισμού παρέχοντας Rackspace, κατανάλωση ρεύματος, υποστήριξη και πρόσβαση στο Internet

Business
Continuity

Ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση με παροχή υπολογιστικών πόρων και θέσεων εργασίας, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας σας

Network & Endpoint
Security

Προστασία πολλαπλών επιπέδων για το δίκτυο και τα δεδομένα σας

Data Center Design
& Construction

Σχεδίαση, κατασκευή και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία υποδομών Data Centers και Computer rooms

Secure
Cloud Servers

Παροχή εικονικών διακομιστών με υπηρεσίες ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων

Backup

Αυτοματοποιημένη λύση για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας αλλά και ολόκληρων των μηχανημάτων σας

Machine
Learning

Ανάπτυξη αλγορίθμων για αξιοποίηση των δεδομένων σας με σκοπό την βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών σας και λήψη αποφάσεων

Managed
Services

Παροχή υπηρεσίας εποπτείας και διαχείρισης οποιουδήποτε εξοπλισμού σας και δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση λήψης alarm

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Atrotech συμπεριλαμβάνουν την ασφαλή φιλοξενία του εξοπλισμού σας εντός data centers υψηλών προδιαγραφών ή τη δημιουργία του δικού σας virtual data center με μοντέλο pay-as-you-grow.

Επιπρόσθετα οι εξελιγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και οι υψηλές χωρητικότητες στη διασύνδεση σας με το Internet μπορούν να συμπληρώσουν τις παροχές που χρειάζεστε ώστε να αναπτύξετε τις δραστηριότητες σας εντός και εκτός Ελλάδας.

Internet of things
& Smart Apps

Ανάπτυξη custom λύσης IoT με χρήση έξυπνων αισθητήρων και λογισμικού

Virtual
Data Center

Παροχή ολοκληρωμένης ιδιωτικής υποδομής στο cloud, η οποία περιλαμβάνει firewalls, VMs, switching, storage

Disaster
Recovery

Σχεδίαση υποδομής επιχειρησιακής συνέχειας που ταιριάζει στις ανάγκες σας με τις πλέον αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις

Virtual Desktop
Infrastructure (VDI)

Υπηρεσία προστατευμένων εικονικών επιφανειών εργασίας στο cloud για εύκολη πρόσβαση από οπουδήποτε

Microsoft 365

Παροχή αδειών και πλήρους τεχνικής υποστήριξης για οτιδήποτε αφορά τους λογαριασμούς σας, emails, one drive, sharepoint websites κ.α.

Voice & PBX

Καινοτόμα, ασφαλής και ευέλικτη λύση τηλεφωνικού κέντρου και contact center με δυνατότητες integration με πολλαπλά 3rd party software

Internet Access

Παροχή προστατευμένης multi-homed πρόσβασης στο Internet και δυνατότητα διάθεσης IPv4/IPv6 διευθύνσεων

Connectivity

Παροχή υπηρεσίας Ethernet κυκλώματος μέσω εναλλακτικών οπτικών και ασυρματικών δικτύων για διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας