Cloud Service Providers

Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν Cloud υπηρεσίες, η λειτουργία του εξοπλισμού εντός των data centers είναι επιτακτική ανάγκη. Η Atrotech παρέχει όσο ακριβώς χώρο συνεγκατάστασης χρειάζεστε για τον εξοπλισμό σας (pay-as-you-go) καθώς και απεριόριστη κίνηση όσον αφορά την πρόσβαση στο Internet. Επιπρόσθετα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προστασία από DDoS επιθέσεις και τα Enterprise Grade Firewalls και συστήματα ασφαλείας για την υποδομή σας.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Application Service Providers

Για τους ASPs, απαιτείται η αδιάλειπτη λειτουργία και η γρήγορη πρόσβαση στο Internet, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους χρήστες χωρίς να δημιουργείται συμφόρηση χωρητικότητας (bottleneck) στο δίκτυο τους. Επιπρόσθετα καθώς παρέχουν Software-as-a-Service ή Platform-as-a-Service, η σταθερότητα και διαθεσιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το δίκτυο της Atrotech και οι υπηρεσίες Server Hosting και Secure Cloud Servers προσφέρουν τα μέγιστα διατηρώντας τα λειτουργικά κόστη χαμηλά.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

E-Commerce

Στις επιχειρήσεις που βασίζονται στο e-commerce, οι υπηρεσίες της Atrotech προσφέρουν το χαμηλό latency που χρειάζονται καθώς και την σταθερότητα και υψηλή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού σας και της διασύνδεσης στο Internet, καθώς οποιοδήποτε downtime επιφέρει πιθανή απώλεια κερδών.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

E-learning

Στις περιπτώσεις όπου διασυνδέονται αρκετοί χρήστες στα συστήματα μιας επιχείρησης που παρέχει e-learning υπηρεσίες, απαιτείται αδιάλειπτη λειτουργία και αρκετό bandwidth. Οι υπηρεσίες της Atrotech παρέχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας των e-learning συστημάτων εντός data center με θύρα πρόσβασης στο Internet τουλάχιστον 100Mbps, χωρίς περιορισμό στον όγκο της κίνησης των δεδομένων. Επιπλέον το χαμηλό latency, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας σας.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Content Delivery Systems

Για τις εταιρείες που απαιτούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να συνδέεται ένας μεγάλος αριθμός χρηστών στα συστήματα τους με σκοπό την παροχή οποιουδήποτε υλικού, η Atrotech προσφέρει θύρες πρόσβασης στο Internet τουλάχιστον 100Mbps χωρίς περιορισμό στο traffic. Επιπλέον η διασύνδεση με έναν σημαντικό αριθμό δικτύων, μέσω GRIX αλλά και διεθνώς, προσφέρει γρήγορη μεταφορά δεδομένων ανεξαρτήτως δικτύου που χρησιμοποιούν οι πελάτες σας.

Digital Marketing – Advertising

Στον κλάδο αυτόν διακινούνται πολλά αρχεία μεγάλου όγκου εντός μικρών χρονικών ορίων και η ταχύτητα στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών είναι σημαντική. Οι υπηρεσίες της Atrotech διασφαλίζουν την ταχύτατη κυκλοφορία των αρχείων μεταξύ των εταιρειών και των πελατών τους, καθώς και τον απαιτούμενο όγκο στο cloud για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων.  Επιπλέον τα οφέλη από τη φιλοξενία του περιεχομένου στην Ελλάδα είναι πολλαπλά, καθώς ενισχύεται το Search Engine Optimization (SEO) και άλλες λειτουργίες.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Business-Transformation
Integrated solutions

Financial Services

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος καθώς οδεύει προς το ψηφιακό μετασχηματισμό, απαιτεί υψηλή ασφάλεια υπηρεσιών και αδιάλειπτη λειτουργία. Η φιλοξενία του εξοπλισμού εντός data center με προστασία από DDoS επιθέσεις και άλλες κακόβουλες ενέργειες, παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα. Επίσης η υποδομή data center με πιστοποίηση PCI DSS είναι η κατάλληλη ώστε να παρέχετε σωστά τις υπηρεσίες σας στους πελάτες σας. Το χαμηλό latency του δικτύου της Atrotech, διασφαλίζει την σωστή λειτουργία όλων των υπηρεσιών σας.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Legal – Accounting

Οι νομικές εταιρείες καθώς και τα λογιστικά γραφεία, μπορούν να βασιστούν στις υπηρεσίες της Atrotech, με στόχο να αποθηκεύσουν με ασφάλεια τα δεδομένα τους είτε σε δικό τους server είτε σε secure cloud server. Το δίκτυο της Atrotech μέσω των Enterprise Grade Firewalls παρέχει την προστασία από προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Επιπρόσθετα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε και μέσω οποιασδήποτε συσκευής σας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πρόσβασης στο Internet (100Mbps) η οποία έχει απεριόριστο όγκο ανταλλαγής δεδομένων.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Gaming

Ο κλάδος του gaming απαιτεί γρήγορες διασυνδέσεις και χαμηλό latency, ώστε να μπορέσουν οι χρήστες να έχουν την καλύτερη εμπειρία. Η Atrotech επιτρέπει στις gaming εταιρείες να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό τους στα σημεία που θα αποκτήσουν απευθείας διασύνδεση με τους βασικούς ISPs ώστε να επιτευχθεί το ανωτέρω. Επιπλέον οι υπηρεσίες της Atrotech, προσφέρουν ένα pay-as-you-go μοντέλο, ώστε οι εταιρείες αυτές να χτίζουν την υποδομή τους εντός των data centers αλλά και εντός του cloud.

Insurance Companies

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν πολλαπλά από τις υπηρεσίες της Atrotech. Μπορούν να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές τους από οποιοδήποτε σημείο και από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμούν. Οι ευέλικτες και εξελιγμένες λύσεις τηλεφωνίας μέσω VoIP και contact center μπορούν να βοηθήσουν κάθε ασφαλιστική εταιρεία ώστε να είναι πιο αποδοτική στην επικοινωνία της, στις πωλήσεις και την υποστήριξη στους πελάτες της. Επιπρόσθετα η επιχειρησιακή συνέχεια που είναι βασικό στοιχείο στην παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί με τις ολοκληρωμένες λύσεις Business Continuity που παρέχουμε.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Shipping

Η παγκοσμιοποίηση της ναυτιλίας και η ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας στην κορυφή του κλάδου, απαιτούν υπηρεσίες με μεγάλη ασφάλεια αλλά και επεκτασιμότητα. Λόγω μη ύπαρξης γεωγραφικών ορίων τα συστήματα και οι εφαρμογές, χρησιμοποιούνται από τα γραφεία της εταιρείας αλλά και από τα πλοία της. Συνεπώς ο κεντρικός κόμβος εντός ενός data center ή στο cloud, εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη χρήση τους. Η Atrotech μέσω των secure υπηρεσιών που παρέχει διασφαλίζει τις ναυτιλιακές εταιρείες και οι εξελιγμένες λύσεις τηλεφωνίας μέσω VoIP και contact center, βοηθούν τις εταιρείες να επικοινωνούν με όλο τον κόσμο αλλά και με τα πλοία τους με προνομιακές τιμές.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Healthcare

Ο κλάδος της υγείας λόγω του γενικού κανονισμού προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) απαιτεί να υπάρχουν ασφαλείς διαδικασίες όσον αφορά την αποθήκευση, πρόσβαση και επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων. Οι λύσεις private data center της Atrotech, αποτελούν το κατάλληλο εργαλείο για την σωστή λειτουργία των συστημάτων και τη μέγιστη προστασία των δεδομένων που βρίσκονται εντός αυτών.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Hosting Providers

Οι εταιρείες που παρέχουν hosting υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν τις συνθήκες που αποζητούν οι πελάτες τους, όσον αφορά την λειτουργία του εξοπλισμού στον οποίον θα βασίσουν την λόγω φιλοξενία. Η υπηρεσία Server Hosting παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτά και η διασύνδεση στο Internet συνοδεύεται με απεριόριστο traffic. Επιπρόσθετα η προστασία από DDoS επιθέσεις στο συνολικό traffic και όχι μόνο σε layer 7 (http/https) είναι πολύ σημαντική παράμετρος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να σας επιλέξει ο πελάτης σας.