ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Αναλύουμε και κατανοούμε τις ανάγκες σας

Cloud Service Providers

Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν Cloud υπηρεσίες, η λειτουργία του εξοπλισμού εντός των data centers είναι επιτακτική ανάγκη. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις colocation για τον εξοπλισμό σας με συμφωνία pay-as-you-go. Επίσης παρέχουμε απεριόριστη κίνηση όσον αφορά την πρόσβαση στο Internet. Επιπρόσθετα, τα Enterprise Grade Firewalls και συστήματα ασφαλείας μας, προστατεύουν πλήρως την υποδομή σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Application Service Providers

Για τους ASPs, είναι απαραίτητη η αδιάλειπτη λειτουργία και η γρήγορη πρόσβαση στο Internet. Εάν τα έχετε αυτά, εξυπηρετείτε τους χρήστες χωρίς να έχετε συμφόρηση (bottleneck) στο δίκτυο σας. Επιπρόσθετα όταν παρέχετε SaaS ή PaaS, η σταθερότητα και διαθεσιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το δίκτυο μας και οι υπηρεσίες Server Colocation και Secure Cloud Servers προσφέρουν τα μέγιστα. Επιπλέον διατηρείτε τα λειτουργικά σας κόστη χαμηλά.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

E-Commerce

Για το e-commerce των επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες της Atrotech παρέχουν πολλαπλά οφέλη. Εξασφαλίζουμε χαμηλό latency, σταθερότητα και υψηλή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και της διασύνδεσης στο Internet. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα της απώλειας κερδών από οποιοδήποτε downtime.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας της Atrotech μπορούν να συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

E-learning

Στις επιχειρήσεις με e-learning υπηρεσίες, είναι απαραίτητη η διαρκής σύνδεση αρκετών εξωτερικών χρηστών στα συστήματα τους. Για να γίνει αυτό επιτυχώς, χρειάζεστε αδιάλειπτη λειτουργία και αρκετό bandwidth. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα φιλοξενίας των e-learning συστημάτων εντός data center. Η θύρα πρόσβασης στο Internet είναι τουλάχιστον 100Mbps, χωρίς περιορισμό στον όγκο της κίνησης των δεδομένων. Επιπλέον το χαμηλό latency, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Content Delivery Systems

Οι εταιρείες που διαμοιράζουν περιεχόμενο μέσω των συστημάτων τους, αναμένουν την διασύνδεση μεγάλου αριθμού χρηστών. Καθώς θέλετε αρκετό bandwidth σε συγκεκριμένες φάσεις, σας προσφέρουμε πρόσβαση στο Internet τουλάχιστον 100Mbps χωρίς περιορισμό στο traffic. Επιπλέον η διασύνδεση με έναν σημαντικό αριθμό δικτύων, μέσω GRIX αλλά και διεθνώς, προσφέρει γρήγορη μεταφορά δεδομένων ανεξαρτήτως δικτύου των πελατών σας.

Digital Marketing – Advertising

Στον κλάδο αυτόν υπάρχει ανταλλαγή πολλών αρχείων μεγάλου όγκου εντός μικρών χρονικών περιθωρίων. Σας διασφαλίζουμε την ταχύτατη μετάδοση δεδομένων μεταξύ των εταιρειών και των πελατών τους. Καθώς επίσης και χώρο στο cloud για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων. Επιπλέον τα οφέλη από τη φιλοξενία του περιεχομένου στην Ελλάδα είναι πολλαπλά. Το σημαντικότερο είναι η βελτιστοποίηση του Search Engine Optimization (SEO).

Οι λύσεις ασφαλείας της Atrotech βοηθούν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Demo
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Υλοποιούμε λύση βάσει των αναγκών σας

Financial Services

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος καθώς οδεύει προς το ψηφιακό μετασχηματισμό, απαιτεί υψηλή ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία. Η φιλοξενία του εξοπλισμού εντός data center με προστασία από κακόβουλες ενέργειες, παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα. Επίσης η υποδομή data center με πιστοποίηση PCI DSS είναι η κατάλληλη επιλογή. Το χαμηλό latency του δικτύου της Atrotech, διασφαλίζει την σωστή λειτουργία όλων των υπηρεσιών σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον κανονισμό Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) και τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Legal – Accounting

Οι νομικές εταιρείες καθώς και τα λογιστικά γραφεία, πρέπει να διαθέτουν ένα πλήρες collaboration περιβάλλον μεταξύ των υπαλλήλων. Επίσης πρέπει να προστατεύουν τους υπολογιστές (και τους servers) τους. Είναι απαραίτητο να τηρούν αυτοματοποιημένα backups. Τέλος πρέπει να διασφαλίζουν ότι δε θα διαρρεύσουν δεδομένα τους εκ των έσω (Data Loss Prevention). Επιπρόσθετα θα τις διευκολύνει η πρόσβαση στα αρχεία από οποιοδήποτε σημείο και συσκευή.

Οι λύσεις ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Gaming

Ο κλάδος του gaming απαιτεί γρήγορες διασυνδέσεις και χαμηλό latency. Έτσι οι χρήστες θα έχουν την καλύτερη εμπειρία. Πρακτικά με υποδομή εντός datacenter, θα έχετε απευθείας διασύνδεση με τους βασικούς ISPs και τα Internet Exchanges (IX). Επιπλέον οι υπηρεσίες μας προσφέρουν ένα pay-as-you-go μοντέλο, ώστε να χτίσετε την υποδομή σας εντός των data centers αλλά και του cloud. Τέλος υπάρχει η εναλλακτική για Internet access μέσω high-end λύσης line bonding/bandwidth aggregation. Με αυτή αποκτάτε συμμετρική πρόσβαση στο Internet (business) έως και 1Gbps σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τη λύση της οπτικής ίνας.

Insurance Companies

Οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνουν πολλαπλά οφέλη από τις υπηρεσίες της Atrotech. Μπορείτε να αποκτήσετε ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές σας από οποιοδήποτε σημείο. Οι ευέλικτες λύσεις contact center μας, κάνουν την επικοινωνία με τους πελάτες αποδοτικότερη. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και την υποστήριξη των πελατών σας. Επιπρόσθετα διασφαλίζουμε και την επιχειρησιακή συνέχεια που είναι σημαντική στον κλάδο.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Shipping

Η ναυτιλία δεν έχει γεωγραφικά όρια και απαιτεί μεγάλη ασφάλεια αλλά και επεκτασιμότητα. Τα γραφεία των εταιρείων αλλά και τα πλοία, χρησιμοποιούν αρκετά κοινά συστήματα και εφαρμογές. Συνεπώς ο κεντρικός κόμβος εντός ενός data center ή στο cloud, εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη χρήση τους. Επίσης οι εξελιγμένες λύσεις τηλεφωνίας και virtual PBX, βοηθούν σημαντικά τις εταιρείες. Αυτό συμβαίνει γιατί επικοινωνούν αδιάλειπτα με όλο τον κόσμο αλλά και με τα πλοία τους με προνομιακές τιμές.

Οι λύσεις ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με τις υπηρεσίες μας, δε θα κάνετε αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Healthcare

Ο κλάδος της υγείας, λόγω της κατοχής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, απαιτεί να υπάρχουν ασφαλείς διαδικασίες όσον αφορά την αποθήκευση, πρόσβαση και επεξεργασία τους. Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν private data center, Data Backup, Data Loss Prevention κ.α.. Αποτελούν το κατάλληλο εργαλείο για την σωστή λειτουργία των συστημάτων και τη μέγιστη προστασία των δεδομένων.

Τα συστήματα ασφαλείας της Atrotech συνδράμουν στην συμμόρφωση σας με τον Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) και τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται αγορά εξοπλισμού από την πλευρά σας.

Hosting Providers

Οι εταιρείες που παρέχουν hosting υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν σταθερότητα και καλή συνδεσιμότητα. Με τον τρόπο αυτόν θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας, για την φιλοξενία της σελίδας ή εφαρμογής τους σε εσάς. Η υπηρεσία Server Colocation παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Επιπλέον η διασύνδεση στο Internet παρέχει απεριόριστο traffic. Επιπρόσθετα η προστασία από επιθέσεις στο συνολικό traffic και όχι μόνο σε layer 7 (http/https) είναι πολύ σημαντική παράμετρος της υπηρεσίας. Συνδυάστε τις υπηρεσίες της Atrotech για security και backup με Plesk και cPanel, για περισσότερα οφέλη. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να σας επιλέξει ο πελάτης σας.
Demo