Διαμορφώστε τον Cloud Server σας

Οι cloud server υπηρεσίες της Atrotech έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι παραμετροποιήσιμες διατηρώντας πάντα το υψηλό επίπεδο υπηρεσίας και ασφάλειας. Η Atrotech διαθέτει υποδομές, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σε high availability με χρήση πλατφορμών virtualization VMware και KVM. Βρίσκονται εντός data centers των υψηλότερων προδιαγραφών (Tier 3 & 4) και η προστασία των συστημάτων πραγματοποιείται μέσω συστημάτων firewall και IDS (Intrusion Detection System)/ IPS (Intrusion Prevention System) ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές σας. Η κίνηση των δεδομένων σας πραγματοποιείται χωρίς κάποιον περιορισμό και χωρίς επιπρόσθετα κρυφά κόστη.

Data Center Tier 4 στην Ελλάδα


Απεριόριστο traffic


Firewalling & IDS/IPS


Enterprise Grade Cloud υποδομή τελευταίας γενιάς


Απόδοση συστήματος αποθήκευσης άνω των 30.000 IOPS


Δικτυακή υποδομή 10Gbps


Άδειες Microsoft (SPLA)


SLA 99,99%


Πρόσβαση στο Internet υψηλών ταχυτήτων – Tier 1 ISPs & GRIX


Προστασία από DDoS επιθέσεις


Ενίσχυση της συμμόρφωσης σας με τον γενικό κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)*


Υλοποίηση υχηλής διαθεσιμότητας (High Availability)


Δίκτυο αποθήκευσης υψηλών ταχυτήτων fiber channel


Συστοιχία δίσκων υψηλών ταχυτήτων SSD


Διαθέσιμα λειτουργικά: CentOS, Debian, Ubuntu, RedHat, Windows Server


*Εκμεταλλευτείτε την προστατευμένη πρόσβαση στο Internet για τον εξοπλισμό σας, μέσω Enterprise Grade Firewalls

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας