ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Διαμορφώστε τον Cloud Server σας

Η ATROTECH ανέπτυξε τις cloud server υπηρεσίες της ώστε να είναι παραμετροποιήσιμες διατηρώντας πάντα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Η ATROTECH και οι συνεργάτες της διαθέτουν cloud υποδομές, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σε high availability. Οι υποδομές λειτουργούν σε πλατφόρμες virtualization με βάση Citrix και KVM. Σημαντικό ρόλο παίζει η εγκατάσταση τους εντός data centers υψηλών προδιαγραφών (Tier 3+) στην Ελλάδα.

Έχουμε επιλέξει enterprise grade firewalls με IDS (Intrusion Detection System)/ IPS (Intrusion Prevention System). Με τα συστήματα αυτά αποφεύγουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην κίνηση των δεδομένων σας. Όπως επίσης δεν υπάρχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα κρυφά κόστη.

Για τις εταιρείες που διαθέτουν αρκετούς server, η ATROTECH προτείνει την υπηρεσία virtual datacenter. Η υπηρεσία αυτή παρέχει ολοκληρωμένη ΙΤ υποδομή στο cloud.

 • Data Center Tier 3+ στην Ελλάδα
 • Απεριόριστο traffic
 • Firewalling & IDS/IPS
 • Enterprise Grade Cloud υποδομή τελευταίας γενιάς
 • Απόδοση συστήματος αποθήκευσης άνω των 30.000 IOPS
 • Δικτυακή υποδομή 10Gbps
 • Άδειες Microsoft (SPLA)
 • SLA 99,99%
 • Πρόσβαση στο Internet υψηλών ταχυτήτων – Tier 1 ISPs & GRIX
 • Προστασία από DDoS επιθέσεις
 • Ενίσχυση της συμμόρφωσης σας με τον γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Υλοποίηση υχηλής διαθεσιμότητας (High Availability)
 • Δίκτυο αποθήκευσης υψηλών ταχυτήτων fiber channel
 • Συστοιχία δίσκων υψηλών ταχυτήτων SSD
 • Διαθέσιμα λειτουργικά: CentOS, Debian, Ubuntu, RedHat, Windows Server

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.