ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΣ

Υποδομές Data Centers

Η λειτουργία της εταιρείας απαιτεί διασυνδέσεις (δίκτυο) και παρουσία στα κεντρικότερα data centers στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στόχο μας να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη ευελιξία για διασύνδεση με τους συνεργάτες μας. Αυτό θα μας οδηγήσει στο να σας προσφέρουμε σταθερά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Λόγω των προαναφερθέντων, διαθέτουμε ενεργούς κεντρικούς κόμβους στην Αθήνα (AIA Data Center, TIS Sparkle IDC), στη Θεσσαλονίκη (Synapsecom) και στην Σόφια, Βουλγαρίας (Telepoint).

Επειδή στοχεύουμε στην υψηλότερη διαθεσιμότητα και φυσική ασφάλεια των υπηρεσιών μας, τα data centers είναι υψηλών προδιαγραφών (Tier 3+). Ειδικά η υποδομή εντός ΑΙΑ είναι στο High Security datacenter με την υψηλότερη φυσική ασφάλεια στην Ελλάδα.

Τα κριτήρια των data center υποδομών στις όποιες παρέχουμε τις υπηρεσίες μας είναι:

  • Εύκολη πρόσβαση μέσω κεντρικών οδών. Συνεπώς το τεχνικό προσωπικό σας μπορεί να φτάσει στον χώρο μέσα σε λίγα λεπτά
  • Ασφαλής περίμετρος εγκαταστάσεων με εξελιγμένο σύστημα CCTV και φρούρηση σε 24x7/365 βάση. Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τους χώρους με access control και βιομετρικό σύστημα
  • Κτήρια ανθεκτικά σε διαφορετικών ειδών φυσικές καταστροφές
  • Σύστημα κλιματισμού με Ν+1 εφεδρεία. Αισθητήρες για την θερμοκρασία και την υγρασία ώστε το σύστημα να αντιμετωπίζει αυτοματοποιημένα κάθε αλλαγή στα φυσιολογικά επίπεδα της θερμοκρασίας και της υγρασίας
  • Κατάσβεση πυρκαγιάς με φιλικό προς το περιβάλλον κατασταλτικό μέσο, κατάλληλο για χρήση σε data center, το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου την υγεία του προσωπικού ή του ΙΤ και δικτυακού εξοπλισμού σας.
  • Κέντρο παρακολούθησης των υποδομών σε 24x7/365 για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους
  • Οι υποδομές διαθέτουν πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 & 27001 και PCI DSS
  • A+B πλήρως ανεξάρτητες παροχές τροφοδοσίας του εξοπλισμού στα ικριώματα
  • UPS και γεννήτριες με Ν+1 εφεδρεία για κάλυψη διακοπής της κύριας παροχής ρεύματος για τουλάχιστον 48 ώρες
  • Ύπαρξη πολλαπλών δικτύων και εταιρειών εντός των εγκαταστάσεων με σκοπό την εύκολη διασύνδεση (Hubs)
ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΣ

Υποδομές Δίκτυο

Για την άμεση ανταλλαγή δεδομένων και την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών διασυνδέουμε μέσω private lines τους κόμβους μας (δίκτυο κορμού). Οι διασυνδέσεις μεταξύ των ενεργών μας κόμβων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σόφια είναι προστατευμένες. Πιο συγκεκριμένα, η προστασία του δικτύου κορμού αφορά διπλή όδευση ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη διαθεσιμότητα του. Οι χωρητικότητες που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε είναι αρκετών Gbps. Βασει εμπειρίας μας και συνεχούς ενασχόλησης μας στις τηλεπικοινωνίες σε επίπεδο wholesale, επιλέγουμε τις καλύτερες διαδρομές. Ενδεικτικά, η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, αποτελεί το μικρότερο σε μήκος προστατευμένο δίκτυο. Συνεπώς σας εξασφαλίζουμε το χαμηλότερο latency της αγοράς.

Δεδομένα

Ικανότητα διαχείρισης δεδομένων αρκετών Gbps

Group-4237.png

Κόμβοι

Ενεργοί κόμβοι σε Αθήνα (TIS Sparkle IDC), Θεσσαλονίκη (Synapsecom) και Σόφια, Βουλγαρίας (Telepoint).

Ασυρματικό Δίκτυο

Λειτουργία ιδιόκτητου μικροκυμματικού δικτύου με εκτεταμένη κάλυψη στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο Κορμού

Ethernet-based δίκτυο κορμού προστατευμένο μέσω διπλών οδεύσεων.

Κυκλώματα

Παροχή διεθνών κυκλωμάτων παγκοσμίως μέσω στρατηγικών συνεργασιών με Tier 1 παρόχους.