Υποδομές Data Centers

Η λειτουργία της εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα το δίκτυο και η υποδομή της βασίζονται στα κεντρικότερα data centers στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Με στόχο να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη ευελιξία για διασύνδεση με τους συνεργάτες μας, ώστε να σας προσφέρουμε σταθερά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, διαθέτουμε ενεργούς κεντρικούς κόμβους στην Αθήνα (AIA Data Center, TIS Sparkle IDC), στη Θεσσαλονίκη (Synapsecom) και στην Σόφια, Βουλγαρίας (Telepoint). Τα data centers είναι όλα υψηλών προδιαγραφών (Tier 3+) ώστε να συνάδουν με την διαθεσιμότητα και φυσική ασφάλεια των υπηρεσιών μας. Ειδικά η υποδομή εντός ΑΙΑ βρίσκεται στο High Security datacenter με την υψηλότερη φυσική ασφάλεια στην Ελλάδα. Τα κριτήρια των υποδομών στις όποιες παρέχουμε τις υπηρεσίες μας είναι:

 • Εύκολη πρόσβαση μέσω κεντρικών οδών. Το τεχνικό προσωπικό σας μπορεί να επισκεφτεί τον χώρο μέσα σε λίγα λεπτά
 • Κτήρια ανθεκτικά σε διαφορετικών ειδών φυσικές καταστροφές
 • Ασφαλής περίμετρος εγκαταστάσεων που παρακολουθείται από εξελιγμένο σύστημα CCTV και φρουρείται σε 24x7/365 βάση. Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τους χώρους με access control και βιομετρικό σύστημα
 • Υποδομές πιστοποιημένες κατά ISO 9001 & 27001 και PCI DSS
 • A+B πλήρως ανεξάρτητες παροχές τροφοδοσίας του εξοπλισμού στα ικριώματα
 • UPS και γεννήτριες με Ν+1 εφεδρεία για κάλυψη διακοπής της κύριας παροχής ρεύματος για τουλάχιστον 48 ώρες
 • Σύστημα κλιματισμού με Ν+1 εφεδρεία. Αισθητήρες για την θερμοκρασία και την υγρασία ώστε το σύστημα να αντιμετωπίζει αυτοματοποιημένα κάθε αλλαγή στα φυσιολογικά επίπεδα της θερμοκρασίας και της υγρασίας
 • Κατάσβεση πυρκαγιάς με φιλικό προς το περιβάλλον κατασταλτικό μέσο ( FM 200) , κατάλληλο για χρήση σε data center, το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου την υγεία του προσωπικού ή του ΙΤ και δικτυακού εξοπλισμού σας.
 • Ύπαρξη πολλαπλών δικτύων και εταιρειών εντός των εγκαταστάσεων με σκοπό την εύκολη διασύνδεση (Hubs)
 • Κέντρο παρακολούθησης των υποδομών σε 24x7/365 για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους

Δίκτυο

Οι ενεργοί κόμβοι της Atrotech, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σόφια, διασυνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την άμεση ανταλλαγή δεδομένων για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών. Όλες οι διασυνδέσεις είναι προστατευμένες μέσω διπλής όδευσης ώστε να επιτύχουμε μέγιστη διαθεσιμότητα του δικτύου κορμού. Οι χωρητικότητες που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε είναι αρκετών Gbps. Η διασύνδεση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σόφιας, Βουλγαρίας, αποτελεί το μικρότερο σε μήκος προστατευμένο δίκτυο οπτικών ινών, εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο latency της αγοράς.

 • Ενεργοί κόμβοι σε Αθήνα (TIS Sparkle IDC), Θεσσαλονίκη (Synapsecom) και Σόφια, Βουλγαρίας (Telepoint)
 • Ethernet-based δίκτυο κορμού προστατευμένο μέσω διπλών οδεύσεων
 • Ικανότητα διαχείρισης δεδομένων αρκετών Gbps
 • Παροχή διεθνών κυκλωμάτων παγκοσμίως μέσω στρατηγικών συνεργασιών με Tier 1 παρόχους
 • Λειτουργία ιδιόκτητου μικροκυμματικού δικτύου με εκτεταμένη κάλυψη στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη