ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Business Continuity

Η επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) αποτελεί τη βάση για την σταθερή ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Σε αρκετούς κλάδους η αδιάλειπτη λειτουργία είναι υψίστης σημασίας. Δυστυχώς μη προγραμματισμένες διακοπές στη λειτουργία συμβαίνουν για διάφορους λόγους. Οι βασικότεροι λόγοι είναι ανθρώπινο λάθος, αστοχία υλικού, φυσικές καταστροφές και πανδημίες.

Η Atrotech είναι ο σύμμαχος σας καθώς προστατεύει την επιχείρηση σας και την βοηθάει να ανακάμψει ταχύτερα. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης κατάλληλου business continuity plan. Έχουμε παρουσία σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς πληθώρα πιθανών καταστροφών.

physical security

Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένα κέντρα για τη φιλοξενεία του εφεδρικού σας εξοπλισμού. Η επιλογή γίνεται βάσει της προστασίας έναντι οποιουδήποτε κινδύνου ή αστοχίας ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. Όλοι οι χώροι πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές στην παροχή ισχύος, στον κλιματισμό, στην πυρανίχνευση και την συνδεσιμότητα.

Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας οποιουδήποτε κέντρου μας, οι εφεδρικές γεννήτριες καλύπτουν το συνολικό φορτίο για τουλάχιστον 48 ώρες. Συνεπώς η πραγματική διαθεσιμότητα των υποδομών είναι τουλάχιστον 99,999%.

geographic location business continuity

Για τον σωστό σχεδιασμό του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας, σας διασφαλίζουμε την σωστή γεωγραφική απόσταση του εφεδρικού κόμβου από τον πρωτεύον κόμβο σας. Αυτό είναι υψίστης σημασίας για να αποφύγετε προβλήματα από φυσικές καταστροφές.

Σας παρέχουμε ευελιξία όπου και αν είναι τα γραφεία σας ή ο κύριος κόμβος σας. Παρέχουμε τη δυνατότητα συνεγκατάστασης του εφεδρικού κόμβου σας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή την Σόφια, Βουλγαρίας.

Business continuity cloud infrastructure

Σε πολλές περιπτώσεις μια cloud λύση είναι η βάση για το καλύτερο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας. Λόγω του προαναφερθέντος, λειτουργούμε μαζί με τους συνεργάτες μας υποδομές cloud. Αυτές μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σας σε υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους. Παρέχουμε το παραπάνω με τη μορφή virtual Data Center. Συνεπώς υλοποιούμε τον εφεδρικό σας κόμβο εύκολα, γρήγορα και με βάση τις ανάγκες σας.

business continuity work spaces

Διαθέτουμε γραφειακούς χώρους ειδικά σχεδιασμένους ώστε να υποστηρίζεται η άμεση μετάβαση του προσωπικού σας. Με αυτό αποσκοπούμε στην συνέχιση των κρίσιμων δραστηριοτήτων σας. Παρέχουμε τις θέσεις εργασίας με αποκλειστική (dedicated) ή κατά προτεραιότητα χρήση (Shared).

Εξοπλίζουμε την κάθε θέση εργασίας με προστατευμένη παροχή ισχύος μέσω UPS/γεννητριών και με τηλέφωνο μέσω κέντρου (PBX). Επιπρόσθετα παρέχουμε δυνατότητα για Desktop υπολογιστή με προκαθορισμένα προφίλ χρηστών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.