ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

IoT & Smart Apps

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ATROTECH σας φέρνει μια πληθώρα smart λύσεων ώστε να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία σας. Με τις smart λύσεις μπορείτε να συλλέξετε περισσότερα δεδομένα αποτελεσματικά. Επιπλέον μπορείτε να τα διαχειριστείτε ώστε να εξάγετε χρήσιμα αποτελέσματα και να αυτοματοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

Τα εργαλεία που προτείνουμε αφορούν αρκετούς κλάδους (verticals), όπως retail, αγροτικός τομέας, κλάδος υγείας, τουριστικός κλάδος, Δήμοι-Περιφέρειες κ.α.. Με την κατάλληλη επιλογή των έξυπνων αισθητήρων (smart sensors) και software σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση. Για τον σκοπό αυτόν έχουμε επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες. Η επιλογή έγινε με γνώμονα τη μέγιστη προσφορά διαφορετικών λύσεων αλλά και υλοποιημένων έργων.

Endpoint security

Σας συνιστούμε πριν την οποιαδήποτε υιοθέτηση έξυπνων λύσεων, να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη γενικότερη ασφάλεια των υποδομών και του δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξετε όλα τα επίπεδα προστασίας σας, για να ενσωματώσετε σωστά τέτοιες λύσεις.

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός σας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες πρόσβασης και επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων σας, δημιουργεί και αρκετά ευάλωτα σημεία για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η τεχνική ομάδα της ATROTECH έχει δυνατότητα μέσω των στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες ασφάλειας από το Ισραήλ και άλλες χώρες, να σας παρέχει μια ολοκληρωμένη και οικονομική λύση για την προστασία του δικτύου σας. Με τις λύσεις αυτές σας προστατεύουμε έναντι μη εξουσιοδοτημένων εσωτερικών και εξωτερικών κακόβουλων ενεργειών.

centralized iot solutions management

Προτείνουμε την υλοποίηση μιας κεντρικής πλατφόρμας (interface), για τη διαχείριση όλων των έξυπνων εφαρμογών που χρησιμοποιείτε κατά την καθημερινή λειτουργία σας. Σκοπός της κεντρικής διαχείρισης είναι η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης των επιμέρους τμημάτων της λύσης. Επιπρόσθετα το κεντρικό interface πρέπει να υποστηρίζει την παρακολούθηση εφαρμογών και αισθητήρων διαφορετικών κατασκευαστών.

Η διαδικασία του integration των εφαρμογών στην κεντρική πλατφόρμα είναι απαιτητική και δυνητικά πολύπλοκη. Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε εφαρμογές που έχουν εύκολη συνδεσιμότητα με τη πλατφόρμα διαχείρισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.