ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Το επιχειρησιακό πλάνο ανάκαμψης (Disaster Recovery) αποτελεί τμήμα της επιχειρησιακής συνέχειας μιας επιχείρισης. Πρακτικά αφορά την εφαρμογή διαδικασιών και μηχανισμών προληπτικής δράσης. Με τους μηχανισμούς αυτούς, διασφαλίζετε την λειτουργία των κρίσιμων εφαρμογών σας. Επιπρόσθετα συμμορφώνεστε και με το σχετικό πρότυπο ISO 22301.

Καθώς η επιχειρησιακή συνέχεια είναι σημαντική αλλά βρίσκει εφαρμογή μόνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι ύψιστης σημασίας ο σωστός σχεδιασμός. Με σωστό σχεδιασμό καταλήγουμε στην καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα λύση. Η Atrotech κάνει τον σχεδιασμό βάσει επιθυμητών RTO (Recovery time objective) και RPO (Recovery Point Objective). Για να οργανώσουμε το πλάνο της εταιρείας σας με τον αμεσότερο και οικονομικότερο τρόπο, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες cloud.

Έχουμε επιλέξει τις virtualization πλατφόρμες των Acronis, Citrix και Microsoft, για να εξυπηρετήσουμε με αξιοπιστία και ασφάλεια το πλάνο ανάκαμψης της επιχείρησης σας από οποιονδήποτε κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό οι κρίσιμες εφαρμογές σας συνεχίζουν να λειτουργούν παρά την απώλεια του κύριου κόμβου σας. Έτσι αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, αστοχία υλικού ή ανθρώπινο λάθος.

Η υπηρεσία disaster recovery μπορεί να καλύψει την λειτουργία των συστημάτων σας, ενώ μπορεί να επεκταθεί και στην παροχή θέσεων εργασίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα ότι σας παρέχουμε υπηρεσίες για το disaster recovery plan σε μορφή pay-when-you-use. Στην περίπτωση αυτή έχετε δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την εφεδρική υποδομή μέσω online portal. Κάνοντας το παραπάνω χρεώνεστε μόνο για το χρόνο που την χρησιμοποιείτε.

  • Λειτουργήστε τον εφεδρικό σας κόμβο εντός data center υψηλών προδιαγραφών (Tier 3+)
  • Χρησιμοποιείστε τους πόρους που χρειάζεστε και αναθέστε τους σωστά στους servers σας
  • Δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης του disaster recovery μηχανισμού από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της Atrotech βάσει RTO/RPO
  • Ενισχύστε τη συμμόρφωση σας με τον γενικό κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), διατηρώντας τα δεδομένα και τις εφαρμογές σας σε επιπρόσθετο κόμβο
  • Διαχειριστείτε το data center σας μέσω web πλατφόρμας
  • Αξιόπιστες πλατφόρμες virtualization Acronis, Citrix & Microsoft

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.