Πλήρης Υποδομή Data Center στο Cloud

Για τις εταιρείες που επιθυμούν να βασίσουν τη λειτουργία των συστημάτων τους αλλά και τα δεδομένα τους στο cloud, υπάρχει η υπηρεσία virtual Data Center. Η ολοκληρωμένη αυτή πρόταση παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται οι πόροι που έχετε στη διάθεση σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις εικονικές μηχανές που χρειάζεστε και αναλόγως με τη χρήση να μεταφέρετε πόρους από τη μια μηχανή στην άλλη. Με σωστές κινήσεις μπορείτε να δημιουργήσετε το data center σας στο cloud άμεσα και να ξεκινήσετε παραγωγικά.

Λειτουργήστε το data center σας στο cloud άμεσα χωρίς να έχετε το μεγάλο χρόνο παράδοσης του φυσικού εξοπλισμού σας κατά την αγορά του


Μοντέλο Pay-as-you-grow, με OPEX που δικαιολογείται από την παράλληλη ανάπτυξη σας


Διαχείριση του data center σας μέσω web πλατφόρμας


Αξιόπιστη πλατφόρμα virtualization VMware


1 Gbit Intra datacenter κίνηση δεδομένων


Ενίσχυση της συμμόρφωσης σας με τον γενικό κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)*


Χρησιμοποιείστε τους πόρους που χρειάζεστε και αναθέστε τους σωστά στους cloud servers σας


Διασφαλίστε την υποδομή σας εντός data center Tier 4 και με χρήση Enterprise grade συστημάτων ασφαλείας


Απομονωμένα VLANs για την επικοινωνία των VMs


SLA 99,99%


*Εκμεταλλευτείτε την προστατευμένη πρόσβαση στο Internet για τον εξοπλισμό σας, μέσω Enterprise Grade Firewalls

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας