ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Machine Learning Custom Software

Η άνοδος του machine learning (ML) και η χρήση του σε διάφορες εφαρμογές, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα η χρήση machine learning συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση των υπηρεσιών της.

Για την επίτευξη των παραπάνω, αναπτύσσουμε έναν ή περισσότερους custom αλγόριθμους (predictive alogirthm). Εκπαιδεύουμε τους αλγόριθμους αυτούς με τα δεδομένα της εκάστοτε επιχείρησης. Ο κάθε αλγόριθμος λειτουργεί ως μια εφαρμογή της επιχείρησης και παράγει ένα αρχείο προβλέψεων. Κατά τη διαδικασία αυτή αναγνωρίζουμε τις μεταβλητές εισόδου (predictors) που έχουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τη μεταβλητή στόχο. Μπορούμε να προβλέψουμε churn, up-selling, cross-selling, hardware failure κ.α.. Συνεπώς οι αρμόδιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να λάβουν εύκολα και γρήγορα αποφάσεις. Επιπρόσθετα, βάσει αποτελεσμάτων, ξέρουν ακριβώς τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν.

Ενδεικτικά, η χρήση των αλγόριθμων πρόβλεψης επιτρέπει:

  • την έγκαιρη αναγνώριση πελατών που πρόκειται να φύγουν (churn) ώστε να γίνουν στοχευμένες marketing καμπάνιες
  • την έγκαιρη αναγνώριση βλαβών που πρόκειται να συμβούν στον εξοπλισμό σας
  • την αναγνώριση πελατών για upselling/cross-selling
  • τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (customer experience)
  • την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες κ.α.

Καθώς ο αλγόριθμος αυτός είναι δυναμικός, κάνουμε εκπαίδευση εκ νέου ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα νέα δεδομένα της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου. Η συχνότητα της επανεκπαίδευσης είναι διαφορετική για την κάθε περίπτωση. Η ομάδα με τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία αυτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.