ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Design. Build. Upgrade. Renovate.

Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε τον δικό σας ΙΤ εξοπλισμό ή τρίτων εντός των εγκαταστάσεων σας,
η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού αυτού επιβάλλει την σωστή κατασκευή του data center σας.
Consulting services

Τα στελέχη της Atrotech διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία στην κατασκευή data centers. Έχουμε υλοποιήσει projects σε περισσότερες από 5 χώρες, ενώ διαθέτουμε παραπάνω από 20 έτη εμπειρία στη λειτουργία τους. Επομένως η hands-on εμπειρία σε πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες, μας καθιστά κατάλληλους για σωστή καθοδήγηση βάσει των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών σας αναγκών.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • την ολοκληρωμένη πρόταση των υλικών του data room και του υποστηρικτικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • την αποτύπωση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
  • την κατάρτιση της μελέτης εφαρμογής
data center construction

Μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή του νέου data center σας (turn-key) ή την αναβάθμιση του υφιστάμενου σας. Η ανάθεση τέτοιου έργου σε εμάς, σας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία της επένδυσης ενώ διασφαλίζουμε τις χαμηλότερες τιμές. Το αποτέλεσμα θα συνάδει με τα διεθνή πρότυπα ενώ θα είναι και φιλικό προς το περιβάλλον.

Η βελτιστοποίηση των υποδομών και της διαχείρισης του data center σας, σας εξασφαλίζει μια σταθερή ανάπτυξη. Επιπρόσθετα δεν απαιτείται η ομάδα σας να αφιερώσει χρόνο στο Κέντρο αλλά να μπορεί να εστιάσει στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

data center maintenance

Η εμπειρία της Atrotech στον τομέα των data centers, όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία τους, την καθιστά κατάλληλη για την σωστή συντήρηση των συστημάτων του data center σας. Επιπλέον η εξοικείωση με διάφορες τεχνολογίες επιτρέπει στην ομάδα της Atrotech να γνωρίζει πλήρως το αντικείμενο.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε την τεχνογνωσία μας στην επιχείρηση σας, ενώ αποκομίζετε τα μέγιστα οφέλη από τις συνεργασίες μας με τους κατασκευαστές. Επιπλέον με χρήση υπηρεσιών όπως το machine learning, εχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε στοχευμένες ενέργειες προληπτικής συντήρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας.