ΙΤ υποδομή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

ΙΤ υποδομή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται σε απαιτητικές και δυναμικές συνθήκες. Αυτό καθιστά πολύ σημαντική την σωστή σχεδίαση της ΙΤ υποδομής καθώς και του σημείου που θα φιλοξενηθεί η υποδομή αυτή.

Η κάθε επιχείρηση αναλόγως με το μέγεθος της και τη δραστηριότητα της, μπορεί να λάβει αρκετά εργαλεία ως υπηρεσία (Software-as-a-Service), τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία της. Επιπρόσθετα εφόσον διαθέτει δική της υποδομή, ενδείκνυται να τη μεταφέρει εντός ενός datacenter ώστε να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία και το χρόνο ζωής του εξοπλισμού.

Όλες οι επιχειρήσεις θα αναρωτηθούν εάν πρέπει να λάβουν υπηρεσίες από παρόχους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πλέον τα data centers στην Ελλάδα είναι κατασκευασμένα με πολύ υψηλές προδιαγραφές (Tier 3 & 4) και δεν υπολείπονται σε τίποτα έναντι των αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού. Επιπρόσθετα τα δίκτυα οπτικών ινών παρέχουν την απαραίτητη σταθερότητα και η παρουσία παγκόσμιων ISPs στην Ελλάδα, προσφέρει τη δυνατότητα για ταχύτητες πρόσβασης στο Internet αντίστοιχες με το εξωτερικό.

Στην περίπτωση των public cloud υποδομών στην Ελλάδα, οι επενδύσεις έχουν επιφέρει τη λειτουργία αρκετών Enterprise grade υποδομών. Οι χρόνοι απόκρισης για τον τοπικό χρήστη είναι σημαντικά χαμηλότεροι όταν ο server βρίσκεται στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα η τεχνική υποστήριξη στη γλώσσα σου από επαγγελματίες με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις μέσω τηλεφώνου ελληνικά είναι σημαντική.

Η Atrotech, ως πάροχος υπηρεσιών telecom, cloud και data center στην Ελλάδα, προσφέρει τη δυνατότητα παραμετροποίησης των λύσεων της ώστε να ταιριάξουν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να βοηθήσει ακόμα και τις επιχειρήσεις που δε διαθέτουν οργανωμένο ΙΤ τμήμα.  Η διασύνδεση με κορυφαίους Tier 1 ISPs διασφαλίζει χαμηλούς χρόνους απόκρισης με όλο τον κόσμο και ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps συμμετρικού upload/download.

Επιπρόσθετα οι υποδομές ασφαλείας του δικτύου της Atrotech έναντι επιθέσεων (DDoS protection) και λοιπών κακόβολων ενεργειών (σύστημα IDS/IPS), βοηθούν όλες τις επιχειρήσεις να εναρμονιστούν αποτελεσματικά με τον γενικό Ευρωπαϊκό κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επένδυση για απόκτηση εξοπλισμού από την πλευρά τους. Συνεπώς οι υπηρεσίες server hosting και virtual data center δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προστατευτούν επαρκώς και να αναπτυχθούν με σταθερότητα διατηρώντας τα δεδομένα τους στην Ελλάδα.