Blog

Managed secure cloud server

Υπηρεσία managed cloud server

Καθώς το cloud computing έφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας, οι εταιρείες αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο επιχειρηματικός κόσμος απέκτησε μια πληθώρα εργαλείων. Σκοπός των εργαλείων είναι η βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας και της παραγωγικότητας των εταιρειών. Για να μπορέσετε όμως να αποκομίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία από τα εργαλεία αυτά, πρέπει να κάνετε σωστή παραμετροποίηση και αποτελεσματική διαχείριση. Οι περισσότερες εταιρείες δε διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό ΙΤ. Συνεπώς, η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη για managed cloud server υπηρεσίες είναι καταλυτικής σημασίας.

Το cloud computing περιλαμβάνει την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών μέσω Internet. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή υπολογιστικής ισχύς μέσω εξυπηρετητών (servers), αποθήκευση δεδομένων (storage), βάσεις δεδομένων (Databases), firewalling και λογισμικού. Η πολυπλοκότητα της σωστής διαχείρισης των υποδομών αυτών είναι μεγάλη. Για να εστιάσετε στην κύρια δραστηριότητα σας και να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το budget σας, μπορείτε να κάνετε outsource τη διαχείριση στην τεχνική ομάδα της ATROTECH.

Παροχές ATROTECH managed cloud server

Η ATROTECH σας παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα και την προστασία των cloud servers σας. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

Cloud πόροι και διαχείριση
 • Infrastructure-as-a-Service: παροχή server, με υπολογιστικούς πόρους, αποθηκευτικό χώρο, λειτουργικό (Windows Server & linux distributions), σύνδεση στο Internet και static public IPs. Η cloud υποδομή λειτουργεί με high availability και εντός ελληνικών data centers. Το τελευταίο διασφαλίζει χαμηλό latency προς ελληνικά δίκτυα, ενώ παρέχουμε και διασύνδεση μέσω tier 1 διεθνών παρόχων για άμεση επικοινωνία και με τα διεθνή δίκτυα.
 • Αρχική παραμετροποίηση server: Οι έμπειροι μηχανικοί της ATROTECH ρυθμίζουν τον cloud server σας και κάνουν εγκατάσταση των εφαρμογών σας
 • Updates/patches λειτουργικού συστήματος και λογισμικού: Πραγματοποιούμε την έγκαιρη διενέργεια όλων των updates/patches ώστε να μην υπάρχουν κενά ασφαλείας στον server σας. Οι αναβαθμίσεις αφορούν και τα προγράμματα/software σας, από τη λίστα των 300 λογισμικών που καλύπτουμε. Επίσης σας διασφαλίζουμε με SLA ότι τα updates θα πραγματοποιηθούν επιτυχώς χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργία του server σας (fail-safe patching). Όλες οι αναβαθμίσεις γίνονται στα συμφωνημένα χρονικά διαστήματα συντήρησης, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης σας.
 • Backup-as-a-Service: Σε συνεργασία με κορυφαίο παγκόσμιο παίκτη, παρέχουμε cloud storage με σκοπό την διεξαγωγή backup των data σας. Η χρήση του συγκεκριμένου backup σας παρέχει δυνατότητες real-time data backup, data protection map και compliance reporting, malware-free backups, forensic data στα backups
Ασφάλεια υποδομής
 • Security-as-a-Service: σας παρέχουμε next-gen security με proactive Endpoint Detection and Response (EDR), διασφαλίζοντας πλήρως τον server σας. Τα security features περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
  • URL filtering
  • exploit prevention
  • anti-malware scans
  • enhance signature-based detection
  • automatic allowlisting
  • Safe recovery: AV definition updates and anti-malware scans as part of recovery process to prevent threat recurrence
  • remote device wipe
  • profiling-based anomaly detection
 • Vulnerability assessment: Δημιουργούμε μια λίστα με σημεία που παρουσιάζουν τυχόν κενά ασφαλείας βάσει λειτουργίας της υποδομής σας
Monitoring υποδομής
 • Machine Learning-based monitoring & smart alerting: Η τεχνική ομάδα της ATROTECH επιβλέπει τη λειτουργία της υποδομής σας, καθορίζει την σημαντικότητα των παραγόμενων alerts ενώ επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης scripts καθώς και την εγκατάσταση, αναβάθμιση ή διαγραφή των εφαρμογών σας. Οι ενέργειες αυτές αποτρέπουν τυχόν ρίσκα ώστε να που πρόκειται να επηρεάσουν τη λειτουργία της υποδομής σας.
 • Hardware/software inventory: Δημιουργία λίστας καταγραφής των πόρων των servers σας καθώς και των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα. Συνεπώς μπορείτε να παρακολουθήσετε εύκολα την κατάσταση της υποδομής σας.
 • Predictive drive health monitoring: Η τεχνική ομάδα της ATROTECH με χρήση ΑΙ εργαλείων, σας παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης ενός προβλήματος σε δίσκο του server σας

 

Πλεονεκτήματα υπηρεσίας managed cloud server για την επιχείρηση σας

 • Δεν είναι απαραίτητο να έχετε πλήρως καταρτισμένο ΙΤ προσωπικό για τη διαχείριση των συστημάτων σας.
 • Διαθέτετε περισσότερο budget για το προσωπικό που εστιάζει αποκλειστικά στις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης σας.
 • Δεν κατέχετε hardware συνεπώς μετατρέπετε το capex σε opex. Προσαρμόζετε το έξοδο για την ΙΤ υποδομή σας αναλογικά με την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης σας.
 • Τα συστήματα μέσω των οποίων λαμβάνετε υπηρεσία είναι enterprise-grade και συνεπώς υψηλού κόστους κτήσης. Λόγω της οικονομίας κλίμακας που δημιουργούμε, σας παρέχουμε features που μόνο μεγάλες εταιρείες διαθέτουν. Με τον τρόπο αυτόν είστε ανταγωνιστικοί ανεξαρτήτως μεγέθους.
 • Έχετε την τεχνική μας ομάδα στο πλευρό σας ώστε να υλοποιεί και να υποστηρίζει οτιδήποτε προκύψει για τη λειτουργία σας.
 • Χρησιμοποιείτε πολλαπλές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων Machine Learning και AI, μέσα από μια υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν λαμβάνετε ολοκληρωμένη υποδομή και προστασία