Blog

remote work

Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), προβάλλει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) των εταιρειών. Μέσω αυτού η απομακρυσμένη εργασία είναι άμεση. Η επικοινωνία του προσωπικού σας με τους πελάτες και συνεργάτες είναι αδιάλειπτη, ενώ είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα σας και οι εφαρμογές σας. Έτσι η κάθε εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση. Οι κινήσεις αυτές απαρτίζουν το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας. Το πλάνο αυτό προστατεύει από κινδύνους που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, ανθρώπινα λάθη, αστοχία υλικού ΙΤ υποδομής, πανδημίες κ.α.

Η παραδοσιακή σχεδίαση των πληροφοριακών συστημάτων αλλάζει και πλέον ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων επιλέγει λύσεις στο cloud. Οι cloud εφαρμογές μεταξύ άλλων ευνοούν την προσβασιμότητα από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και προωθούν την ευελιξία. Με προσεκτική επιλογή του παρόχου θα διασφαλίσετε και την ασφαλή επικοινωνία για ανταλλαγή δεδομένων αλλά και την ταυτοποίηση του κάθε χρήστη σας.

CLOUD CALL CENTER – απομακρυσμένη εργασία με πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο

Η επικοινωνία μιας εταιρείας, είτε εσωτερικά είτε με τους συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες, είναι πρωταρχικός παράγοντας  της λειτουργίας της. Όλοι γνωρίζουν συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, ώστε να επικοινωνούν με το προσωπικό της εταιρείας. Όταν η εργασία από τα γραφεία δεν είναι εφικτή, το προσωπικό πρέπει να είναι διαθέσιμο στους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Την ευελιξία αυτή, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, παρέχει το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί σε cloud υποδομή με το κατάλληλο IVR και πιθανό integration με το ERP/CRM σύστημα σας.

Το cloud τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο ακόμα και σε περιπτώσεις καταστροφής ή μη διαθεσιμότητας του γραφείου ή των συνδέσεων Internet της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζετε να κάνετε και να δέχεστε κλήσεις σε εφεδρικές συσκευές, στα κινητά ή σε softphone εφαρμογή. Ο πάροχος της λύσης παρέχει την ασφάλεια του κέντρου και της επικοινωνίας, η οποία είναι ανεπηρέαστη από το γεωγραφικό σημείο σύνδεσης του προσωπικού.

Το σημαντικό στοιχείο είναι η ταχύτητα στην αλλαγή, όταν ζητήσετε από το προσωπικό να δουλέψει από το σπίτι ή άλλα σημεία.

Η ATROTECH σας παρέχει την ολοκληρωμένη λύση ephone call center platform. Δείτε περισσότερα στο https://www.atrotech.gr/services/telephony-pbx/

VIRTUAL DESKTOP – πρόσβαση στον εταιρικό σας υπολογιστή από οπουδήποτε

Το desktop του κάθε υπαλλήλου είναι το σημείο πρόσβασης του στις εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα. Η cloud λύση για το desktop, πρακτικά μεταφέρει το pc ή laptop του υπαλλήλου στο cloud. Έτσι ο υπάλληλος δουλεύει στην επιφάνεια εργασίας του, μέσω οποιασδήποτε συσκευής επιθυμεί. Πρακτικά συνεχίζει την εργασία ακόμα και εκτός γραφείου έχοντας κανονικά απομακρυσμένη πρόσβαση στις εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα.

Η ευελιξία και αμεσότητα της λύσης είναι ιδανική όταν το προσωπικό δε μπορεί να δουλέψει στα εταιρικά γραφεία. Αντικαθιστά πλήρως τον παλιό τρόπο διασύνδεσης με εργαλεία όπως το teamviewer, anydesk κ.α.. Ο παλιός τρόπος απαιτούσε τη λειτουργία του υπολογιστή στο γραφείο σε 24/7 βάση, δημιουργώντας αυξημένη κατανάλωση ρεύματος μεταξύ άλλων.

Πλεονεκτήματα της λύσης εικονικής επιφάνειας εργασίας είναι:

  • Ανεξαρτητοποίηση της λειτουργίας του desktop από το hardware του εκάστοτε υπαλλήλου, είτε είναι tower pc είτε laptop, και από τυχόν αστοχία οποιουδήποτε component. Δεν υπάρχει ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης του εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας.
  • Κεντροποιημένη διαχείριση των desktops, όσον αφορά επίβλεψη, εγκατάσταση νέου λογισμικού ανά τμήμα κ.α.
  • Βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων για ανάθεση σε τμήματα που χρησιμοποιούν πιο απαιτητικές εφαρμογές μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Αυτοματοποιημένες ενέργειες για OS updates, security patches κ.α.
  • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας από τον πάροχο, αφαιρώντας την ανάγκη αυτή από τον κάθε χρήστη ή τους αρμόδιους του ΙΤ τμήματος.
  • Μείωση κατανάλωσης ρεύματος στα εταιρικά γραφεία καθώς τα παραδοσιακά towers αντικαθιστόνται από thin clients, που έχουν σημαντικά χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Η ATROTECH σας παρέχει πραγματική υπηρεσία VDI μέσω Citrix υποδομής (HA). Δείτε περισσότερο στο https://www.atrotech.gr/services/virtual-desktop/

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – πλήρως εξοπλισμένος εφεδρικός κόμβος

Σε καταστάσεις όπου δεν έχετε πρόσβαση στο κεντρικό γραφείο της εταιρείας ή την κεντρική ΙΤ υποδομή σας, διασφαλίστε την απομακρυσμένη εργασία από εφεδρικό σημείο. Το σημείο περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές θέσεις για το προσωπικό σας, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της εταιρείας. Το εφεδρικό σημείο έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την δευτερεύουσα ΙΤ υποδομή σας, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμα τα δεδομένα και οι εφαρμογές σας.

Τα εφεδρικά συστήματα συγχρονίζουν με τα αντίστοιχα συστήματα στο κεντρικό σας γραφείο ή οπουδήποτε είναι ο κεντρικός κόμβος σας. Εσείς καθορίζετε τον τρόπο και την συχνότητα του συγχρονισμού, που μπορεί να είναι και σε πραγματικό χρόνο.

Οι θέσεις εργασίας συνεισφέρουν στο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP). Η εργασία της ομάδας από ένα σημείο προσφέρει βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

Η ATROTECH παρέχει όλα τα προαναφερθέντα ως υπηρεσία. Μπορείτε να τα αποκτήσετε είτε αυτόνομα είτε ως πακέτο υπηρεσιών για ένα ολοκληρωμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας.  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.atrotech.gr/contact/