Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), προβάλλει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) των εταιρειών. Μέσω αυτού η απομακρυσμένη εργασία είναι άμεση. Συνεχίζεται κανονικά η επικοινωνία του προσωπικού με τους πελάτες και συνεργάτες, ενώ είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα σας και οι εφαρμογές σας. Έτσι η κάθε εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση. Οι κινήσεις αυτές απαρτίζουν το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας. Το πλάνο αυτό προστατεύει από κινδύνους που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, ανθρώπινα λάθη, αστοχία υλικού ΙΤ υποδομής, πανδημίες κ.α.

Η παραδοσιακή σχεδίαση των πληροφοριακών συστημάτων εξελίσσεται και ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων επιλέγει λύσεις στο cloud. Οι cloud εφαρμογές μεταξύ άλλων ευνοούν την προσβασιμότητα από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και προωθούν την ευελιξία. Με προσεκτική επιλογή του παρόχου θα διασφαλίσετε και την ασφαλή επικοινωνία για ανταλλαγή δεδομένων αλλά και την ταυτοποίηση του κάθε χρήστη σας.

CLOUD CALL CENTER – απομακρυσμένη πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο

Η επικοινωνία μιας εταιρείας, είτε εσωτερικά είτε με τους συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες, είναι πρωταρχικός παράγοντας  της λειτουργίας της. Όλοι γνωρίζουν συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, ώστε να επικοινωνούν με το προσωπικό της εταιρείας. Όταν η εργασία από τα γραφεία δεν είναι εφικτή, το προσωπικό πρέπει να είναι διαθέσιμο στους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Την ευελιξία αυτή, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, παρέχει το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί σε cloud υποδομή με το κατάλληλο IVR και πιθανό integration με το ERP/CRM σύστημα σας.

Το cloud τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο ακόμα και σε περιπτώσεις καταστροφής ή μη διαθεσιμότητας του γραφείου ή των συνδέσεων Internet της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζετε να κάνετε και να δέχεστε κλήσεις σε εφεδρικές συσκευές, στα κινητά ή σε softphone εφαρμογή. Η ασφάλεια του κέντρου και της επικοινωνίας εξασφαλίζεται από τον πάροχο της λύσης και δεν επηρεάζεται από το γεωγραφικό σημείο σύνδεσης του προσωπικού.

Το σημαντικό στοιχείο είναι η ταχύτητα στην αλλαγή όταν το προσωπικό κληθεί να δουλέψει από το σπίτι ή άλλα σημεία.

Η ATROTECH σας παρέχει την ολοκληρωμένη λύση ephone call center platform. Δείτε περισσότερα στο https://www.atrotech.gr/services/telephony-pbx/

VIRTUAL DESKTOP – πρόσβαση στον εταιρικό σας υπολογιστή από οπουδήποτε

Το desktop του κάθε υπαλλήλου είναι το σημείο πρόσβασης του στις εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα. Η cloud λύση για το desktop, πρακτικά μεταφέρει το pc ή laptop του υπαλλήλου στο cloud. Έτσι ο υπάλληλος συνδέεται στην επιφάνεια εργασίας του, μέσω οποιασδήποτε συσκευής επιθυμεί, και εργάζεται ακόμα και εκτός γραφείου έχοντας κανονικά απομακρυσμένη πρόσβαση στις εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα.

Η ευελιξία και αμεσότητα της λύσης είναι ιδανική όταν το προσωπικό δε μπορεί να δουλέψει στα εταιρικά γραφεία. Αντικαθιστά πλήρως τον τρόπο διασύνδεσης με εργαλεία όπως το teamviewer, anydesk κ.α. που απαιτούν τη λειτουργία του υπολογιστή στο γραφείο σε 24/7 βάση, δημιουργώντας αυξημένη κατανάλωση ρεύματος μεταξύ άλλων.

Πλεονεκτήματα της λύσης εικονικής επιφάνειας εργασίας είναι:

  • Ανεξαρτητοποίηση της λειτουργίας του desktop από το hardware του εκάστοτε υπαλλήλου, είτε είναι tower pc είτε laptop, και από τυχόν αστοχία οποιουδήποτε component. Δεν υπάρχει ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης του εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας.
  • Κεντροποιημένη διαχείριση των desktops, όσον αφορά επίβλεψη, εγκατάσταση νέου λογισμικού ανά τμήμα κ.α.
  • Βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων για ανάθεση σε τμήματα που χρησιμοποιούν πιο απαιτητικές εφαρμογές μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Αυτοματοποιημένες ενέργειες για OS updates, security patches κ.α.
  • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας από τον πάροχο, αφαιρώντας την ανάγκη αυτή από τον κάθε χρήστη ή τους αρμόδιους του ΙΤ τμήματος.
  • Μείωση κατανάλωσης ρεύματος στα εταιρικά γραφεία καθώς τα παραδοσιακά towers αντικαθιστόνται από thin clients, που έχουν σημαντικά χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Η ATROTECH σας παρέχει πραγματική υπηρεσία VDI μέσω Citrix υποδομής (HA). Δείτε περισσότερο στο https://www.atrotech.gr/services/virtual-desktop/

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – πλήρως εξοπλισμένος εφεδρικός κόμβος

Σε καταστάσεις όπου το κεντρικό γραφείο της εταιρείας ή η κεντρική ΙΤ υποδομή σας δεν είναι προσβάσιμα, διασφαλίστε την απομακρυσμένη εργασία από εφεδρικό σημείο. Το σημείο περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές θέσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της εταιρείας. Το εφεδρικό σημείο έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την δευτερεύουσα ΙΤ υποδομή σας, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμα τα δεδομένα και οι εφαρμογές σας.

Τα εφεδρικά συστήματα συγχρονίζονται με τα αντίστοιχα συστήματα στο κεντρικό σας γραφείο ή οπουδήποτε τηρείται ο κεντρικός κόμβος σας. Ο συγχρονισμός καθορίζεται από εσάς και δύναται να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο.

Οι θέσεις εργασίας συνεισφέρουν στο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP). Η εργασία της ομάδας από ένα σημείο προσφέρει βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

Όλα τα προαναφερθέντα παρέχονται ως υπηρεσία από την ATROTECH. Μπορούν να αποκτηθούν είτε αυτόνομα είτε ως πακέτο υπηρεσιών για ένα ολοκληρωμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας.  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.atrotech.gr/contact/