Virtual Data Center – πώς το cloud βοηθάει την επιχείρησής σας

Virtual Data Center – πώς το cloud βοηθάει την επιχείρησής σας

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων βασίζεται στην  ΙΤ υποδομή τους και εύλογα γεννούνται δύο βασικές ανάγκες που τα ΙΤ τμήματα καλούνται να εξυπηρετήσουν. Αρχικά υπάρχει απαίτηση η υποδομή να μπορεί να υποστηρίξει τα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα τα ΙΤ τμήματα διαθέτουν μικρότερο budget, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά, ώστε να πετύχουν περισσότερα. Η βελτιστοποίηση των διαθέσιμων υποδομών είναι μονόδρομος ώστε να υπάρχει η επιθυμητή απόδοση.

Οι προκλήσεις των ΙΤ τμημάτων είναι πολλαπλές και ο κύριος στόχος είναι να υποστηρίξουν όλες τις εφαρμογές και τα συστήματα ενώ παράλληλα μειώνουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capital expenditures) και τα λειτουργικά κόστη (operating expenses). Οι βασικές προκλήσεις συνοψίζονται παρακάτω:

  • Χαμηλή αξιοποίηση πόρων (Low utilization): Το μοντέλο των εφαρμογών, οι οποίες λειτουργούν σε φυσικούς διακομιστές (physical servers), και η ραγδαία ανάπτυξη τους υποδεικνύει την ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων
  • Κόστος κατανάλωσης ρεύματος: Ένα data center καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει όλο τον υποστηρικτικό εξοπλισμό αλλά και να διατηρήσει τις σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες στο data room. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη επιβάλλει τη χρήση επιπρόσθετου εξοπλισμού, το οποίο οδηγεί σε απαίτηση περισσότερου ρεύματος. Πολλές φορές, λόγω έλλειψης χώρου, το επιπλέον ρεύμα δε μπορεί να υποστηριχθεί από τα συστήματα τροφοδοσίας.
  • Έλλειψη ευελιξίας και περίπλοκη διαχείριση υποδομών: Κάθε φορά που απαιτείται ένα νέο εργαλείο ή εφαρμογή για τη λειτουργία της επιχείρησης, το ΙΤ τμήμα πρέπει να υλοποιήσει μια νέα υποδομή. Στην περίπτωση του φυσικού εξοπλισμού αυτό απαιτεί χρόνο για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του. Πολλαπλές φυσικές υποδομές που λειτουργούν παράλληλα, δημιουργούν μια περιπλοκότητα στη διαχείριση.

Η δυνατότητα της εικονικοποίησης του data center σας (datacenter virtualization) μπορεί να δώσει τη λύση στις ανωτέρω προκλήσεις, με αρκετά εύκολο τρόπο. Οι ολοκληρωμένες υποδομές cloud της ATROTECH (security – networking – high availability cloud infrastructure) στην Ελλάδα, μπορούν να παρέχουν σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία της επιχείρησης σας. Με κύριο γνώμονα την παροχή ασφαλών υπηρεσιών, τα οφέλη εκτείνονται σε:

  • Ασφάλεια και συμβατότητα (IT security) : Οι υποδομές virtual data center παρέχουν αξιόπιστη απομόνωση (isolation) της υποδομής σας εντός ενός ευρύτερου περιβάλλοντος (multi-tenant environment). Το hardware απομονώνεται από το λειτουργικό επίπεδο των εφαρμογών σας (functional layer) και η λογική απομόνωση εκτείνεται και στα υπόλοιπα εικονικά δίκτυα, συνεπώς η κίνηση των δεδομένων σας δεν δύναται να διαρρεύσει και είναι ασφαλής. Επιπρόσθετα καθώς στην υποδομή virtual data center μπορούν να λειτουργήσουν αρκετά ΙΤ workloads με διαφορετικούς κανόνες ασφάλειας, τους οποίους διαχειρίζεστε αντίστοιχα, η λύση ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως δραστηριότητας
  • Γρήγορη παράδοση υπηρεσιών (Fast Provisioning): Η υποδομή virtual datacenter επιτρέπει σε μια επιχείρηση να υλοποιήσει την ΙΤ υποδομή της άμεσα, με μεγάλη ευελιξία και να την παραμετροποιήσει με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες της
  • Ανταπόκριση σε μεταβολές της επιχείρησης: Η virtual data center λύση μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους καθώς και να σας δώσει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε την υποδομή με βάση τις νέες επιχειρηματικές σας ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τους πόρους του κάθε εικονικού server (virtual machine) και να εισάγετε τους νέους κανόνες ασφάλειας
  • Data mobility: Οι χρήστες των υποδομών σας χρειάζονται πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο και οποτεδήποτε. Καθώς το data center σας θα βρίσκεται στο cloud επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πρόσβαση με ασφάλεια (enterprise grade security equipment & VPN) και χωρίς τον πιθανό περιορισμό σε bandwidth (bottlenecks), σε περίπτωση που αρκετοί χρήστες σας επιθυμούν παράλληλη πρόσβαση στα συστήματα σας
  • Διαχείριση κόστους και αύξηση κερδοφορίας: Καθώς η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ακριβώς τους πόρους που χρειάζεται στην εκάστοτε φάση λειτουργίας (pay-as-you-grow model), η διαχείριση του κόστους γίνεται ευκολότερη με άμεσο αντίκτυπο και στην κερδοφορία