Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), προβάλλει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) των εταιρειών. Μέσω αυτού η απομακρυσμένη εργασία είναι άμεση. Συνεχίζεται κανονικά η επικοινωνία του προσωπικού με τους πελάτες και συνεργάτες, ενώ είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα σας και οι εφαρμογές σας. Read More »

Cloud τηλεφωνικό κέντρο – Μια ευέλικτη λύση για όλες τις επιχειρήσεις

Cloud τηλεφωνικό κέντρο – Μια ευέλικτη λύση για όλες τις επιχειρήσεις

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις είναι και  το cloud τηλεφωνικό κέντρο (cloud pbx). Οι περισσότερες μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν κάποια λύση παραδοσιακού τηλεφωνικού κέντρου (PBX), το οποίο συνήθως δε μπορεί να ενσωματώσει πλήρως τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και να δώσει νέες δυνατότητες στην επιχείρηση. Read More »