ΙΤ υποδομή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

ΙΤ υποδομή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται σε απαιτητικές και δυναμικές συνθήκες. Αυτό καθιστά πολύ σημαντική την σωστή σχεδίαση της ΙΤ υποδομής καθώς και του σημείου που θα φιλοξενηθεί η υποδομή αυτή. Read More »