Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Απομακρυσμένη εργασία-λύσεις για επικοινωνία και πρόσβαση

Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), προβάλλει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) των εταιρειών. Μέσω αυτού η απομακρυσμένη εργασία είναι άμεση. Συνεχίζεται κανονικά η επικοινωνία του προσωπικού με τους πελάτες και συνεργάτες, ενώ είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα σας και οι εφαρμογές σας. Read More »

Virtual Data Center – πώς το cloud βοηθάει την επιχείρησής σας

Virtual Data Center – πώς το cloud βοηθάει την επιχείρησής σας

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων βασίζεται στην  ΙΤ υποδομή τους και εύλογα γεννούνται δύο βασικές ανάγκες που τα ΙΤ τμήματα καλούνται να εξυπηρετήσουν. Αρχικά υπάρχει απαίτηση η υποδομή να μπορεί να υποστηρίξει τα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης. Read More »

ΙΤ υποδομή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

ΙΤ υποδομή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται σε απαιτητικές και δυναμικές συνθήκες. Αυτό καθιστά πολύ σημαντική την σωστή σχεδίαση της ΙΤ υποδομής καθώς και του σημείου που θα φιλοξενηθεί η υποδομή αυτή. Read More »