Διασφαλίστε την εταιρική λειτουργία σας με business continuity plan

Η επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) αποτελεί τη βάση για την σωστή και σταθερή ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Σε ορισμένους κλάδους η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης είναι υψίστης σημασίας. Μη προγραμματισμένες διακοπές στη λειτουργία συμβαίνουν για διάφορους λόγους που αποδίδονται σε ανθρώπινο λάθος, στον εξοπλισμό σας όπως αστοχία υλικού (hardware) ή φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρα και φωτιά, πανδημίες κ.α.

Η Atrotech είναι ο σύμμαχος σας προστατεύοντας την επιχείρηση σας ή βοηθώντας την να ανακάμψει ταχύτερα με την δημιουργία του κατάλληλου business continuity plan. Με παρουσία σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία διασφαλίζεται η προστασία των εφαρμογών σας από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης σας.

Ασφάλεια υποδομών

Η Atrotech έχει επιλέξει συγκεκριμένα κέντρα εντός των οποίων θα φιλοξενηθεί ο εφεδρικός σας εξοπλισμός, με βάση την αντοχή τους σε οποιονδήποτε κίνδυνο αλλά και την προστασία από οποιαδήποτε αστοχία ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. Όλοι οι χώροι πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές στην παροχή ισχύος και τον κλιματισμό (Ν+1 redundancy όλων των στοιχείων), στην πυρανίχνευση και άμεση καταστολή αλλά και στην αδιάλειπτη παροχή δικτύου και συνδεσιμότητας. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ισχύος σε οποιοδήποτε από τα κέντρα μας, η παρουσία γεννητριών καθιστά ικανή την τροφοδοσία ολόκληρων των αναγκών του κέντρου για τουλάχιστον 48 ώρες. Τα προαναφερθέντα εγγυώνται την διαθεσιμότητα κατά 99,999% του κέντρου και του δικτύου.

 

Μάθε περισσότερα για τις υποδομές

Επιλογή γεωγραφικής θέσης

Για τον σωστό σχεδιασμό του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας, η Atrotech παρέχει το χώρο για φυσική συνεγκατάσταση του εφεδρικού σας εξοπλισμού, με βάση τις ανάγκες σας. Επιπρόσθετα η σωστή γεωγραφική απόσταση του εφεδρικού σας κόμβου από τα γραφεία σας, όπου λειτουργεί ο πρωτεύον κόμβος σας, είναι υψίστης σημασίας. Η Atrotech σας παρέχει ευελιξία όπου και αν βρίσκονται τα γραφεία σας, με δυνατότητα συνεγκατάστασης του εφεδρικού κόμβου σας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή την Σόφια, Βουλγαρίας.

 

Μάθε περισσότερα για την τοποθεσία των κόμβων της Atrotech

cloud IaaS

Disaster Recovery στο Cloud

Σε πολλές περιπτώσεις το καλύτερο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας βασίζεται σε cloud λύση. Η Atrotech διαθέτει υποδομές cloud, οι οποίες μπορούν να σας καλύψουν τις ανάγκες σας σε υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους, με τη μορφή virtual Data Center. Συνεπώς η διαμόρφωση του εφεδρικού σας κόμβου πραγματοποιείται εύκολα, γρήγορα και με βάση τις ανάγκες σας.

 

Μάθε περισσότερα για την Cloud υποδομή

DR site

Θέσεις εργασίας επιχειρησιακής συνέχειας

Η Atrotech διαθέτει γραφειακούς χώρους ειδικά σχεδιασμένους ώστε να υποστηρίζεται ή άμεση μετάβαση του προσωπικού σας με σκοπό την συνέχιση των κρίσιμων δραστηριοτήτων σας. Οι θέσεις εργασίας παρέχονται με αποκλειστική (dedicated) ή κατά προτεραιότητα χρήση (Shared). Η κάθε θέση εργασίας είναι εξοπλισμένη με γραφείο, κάθισμα, παροχή ισχύος με προστασία μέσω UPS και γεννητριών, με τηλέφωνο μέσω κέντρου (PBX) και δυνατότητα Desktop υπολογιστή με προκαθορισμένα προφίλ χρηστών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε τη λύση για την επιχείρησή σας